Школьнае навуковае аб'яднанне

ПАЛАЖЭННЕ АБ ШКОЛЬНАЙ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

разгарнуць

                                                                                                       ЗАЦВЯРДЖАЮ

                                                                                          Дырэктар Дзяржаўнай установы

адукацыі            “Янавіцкая

                                                                                                     сярэдняя школа Клецкага раёна”

                                                                                                     _________ А.А.Філіпчык

 

ПАЛАЖЭННЕ

АБ ШКОЛЬНАЙ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

 1. I. Агульныя палажэнні.

Школьная навукова-практычная канферэнцыя «крок у будучыню» (далей канферэнцыя) з'яўляецца формай падвядзення вынікаў навукова-даследчай дзейнасці вучняў у школе.

Канферэнцыя праводзіцца адзін раз у год з мэтай актывізацыі работы па прапагандзе навуковых ведаў, прафесійнай арыентацыі і прыцягненню навучэнцаў да навуковай творчасці і даследчай работы ў пазаўрочны час пад кіраўніцтвам педагогаў.

II мэты і канферэнцыі:

інтэлектуальнае і творчае развіццё навучэнцаў школы з дапамогай даследаванняў;

прыцягненне грамадскай увагі да праблем развіцця інтэлектуальнага патэнцыялу грамадства;

умацаванне навуковага і педагагічнага супрацоўніцтва сярод вучняў і настаўнікаў.

III задачы канферэнцыі:

выяўленне таленавітых школьнікаў, якія праяўляюць інтарэс да навукова-даследчай дзейнасці, аказанне ім падтрымкі;

уцягванне вучняў у пошукава-даследчую дзейнасць, далучэнне да вырашэння задач, якія маюць практычнае значэнне для развіцця навукі, культуры, грамадства;

дэманстрацыя і прапаганда найлепшых дасягненняў навучэнцаў у вучэбнай навукова-даследчай дзейнасці.

 1. IV. кіраўніцтва канферэнцыяй

Для арганізацыі і правядзення канферэнцыі ствараецца аргкамітэт.

Аргкамітэт распрацоўвае праграму канферэнцыі, фарміруе спіс удзельнікаў, сцвярджае журы, арганізуе ўзнагароджанне пераможцаў.

Аргкамітэт аналізуе і абагульняе вынікі канферэнцыі, прадстаўляе аналітычныя матэрыялы па выніках правядзення канферэнцыі.

Персанальны спіс журы канферэнцыі фарміруецца з педагагічных работнікаў школы і прызначаецца загадам дырэктара школы.

 1. V. Удзельнікі канферэнцыі.

Удзельнікамі канферэнцыі могуць быць школьнікі 5-11-х класаў. Маладыя даследчыкі могуць удзельнічаць у канферэнцыі індывідуальна або ў складзе каманды. На канферэнцыі павінна быць прадстаўлена кожная прадметная вобласць.

 1. VI. Тэрміны правядзення канферэнцыі.

Тэрміны правядзення адлюстроўваюцца ў плане работы школы і зацвярджаюцца загадам дырэктара школы.

Парадак арганізацыі і правядзення канферэнцыі вызначаецца метадычным саветам сумесна з адміністрацыяй школы.

VII. Патрабаванні да зместу і афармленні работы і тэзісаў да яе.

Для ўдзелу ў канферэнцыі ўдзельнікі павінны прадставіць работу (у надрукаваным і электронным варыянце).

Тыпы работ

 1. Навукова-даследчыя работы (ад праблемы і гіпотэзы да абгрунтавання, г. зн. атрымання новых ведаў)
 2. Праектна-даследчыя (гэта не толькі даследаванне, але і практычнае прымяненне: макеты, устаноўкі, рэкамендацыі прымянення і г. д.)
 3. Даследчы рэферат (праблема, вылучэнне гіпотэзы і падбор метадаў, самаправерка можа быць і не праведзена.)

Праца павінна ўтрымліваць:

 1. тытульны ліст;
 2. змест;
 3. увядзенне;
 4. асноўную частку;
 5. заключэнне;
 6. спіс літаратуры (бібліяграфічны спіс);
 7. прылажэнне.

Тытульны ліст павінен змяшчаць:

назва работы, яе выгляд ;

найменне намінацыі;

звесткі пра аўтара (прозвішча, імя, клас);

звесткі пра кіраўніка або кансультанта (прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада, месца працы, вучоная ступень).

У змест павінны быць уключаны:

 увядзенне;

 назвы раздзелаў і параграфаў;

 заключэнне;

 спіс выкарыстаных крыніц;

 назвы прыкладанняў і адпаведныя нумары старонак.

Увядзенне павінна ўключаць у сябе фармулёўку пастаноўкі праблемы, адлюстроўваць актуальнасць тэмы, вызначэнне мэтаў і задач, пастаўленых перад выканаўцам работы, кароткі агляд выкарыстанай літаратуры і крыніц, ступень вывучанасці дадзенага пытання, апісанне ўласнага вопыту работы ў рашэнне абранай праблемы.

Асноўная частка павінна ўтрымліваць інфармацыю, сабраную і апрацаваную даследчыкам, а менавіта: апісанне асноўных разгляданых фактаў, характарыстыку метадаў вырашэння праблемы, параўнанне вядомых аўтару раней існуючых і прапанаваных метадаў рашэння, абгрунтаванне абранага варыянту рашэння (эфектыўнасць, дакладнасць, прастата, нагляднасць, практычная значнасць і г.д.). Асноўная частка дзеліцца на главы.

У заключэнні ў лаканічным выглядзе фармулююцца высновы і вынікі, атрыманыя аўтарам, напрамкі далейшых даследаванняў і прапановы па магчымым практычным выкарыстанні вынікаў даследавання.

Першай старонкай з'яўляецца тытульны ліст, запоўнены і аформлены па ўзоры.

Аб'ём даследчых работ не павінен перавышаць 15 старонак фармату А4

Работа павінна быць набрана і захавана ў фармаце дакумента Word (doc або docx), шрыфт 14 pt, палі зверху і знізу 2 см, справа 1 см, злева 3 см, Нумарацыя старонак знізу пасярэдзіне ліста, міжрадковы інтэрвал-адзінарны.

Графічныя аб'екты і табліцы размяшчаюцца ў тэксце адвольным чынам, але з кантэкстнай прывязкай да тэксту.

Даклад можа ўтрымліваць прылажэнні з ілюстрацыйным матэрыялам (малюнкі, схемы, карты, табліцы, фатаграфіі і да т.п.), які павінен быць звязаны з асноўным зместам. Прылажэнні павінны быць пранумараваны і азагалоўлены. У тэксце дакладу аўтар павінен на іх спасылацца.

Патрабаванні да афармлення тэзісаў

Тэзісы прымаюцца ў электронным выглядзе і ў тэкставым фармаце. Аб'ём тэксту не больш за 2 старонак машынапіснага тэксту, фармат А4 (шрыфт Times New Roman, памер шрыфта 14 pt, міжрадковы інтэрвал 1).

Да тэксту, у выпадку неабходнасці, прыкладаецца не больш 2 малюнкаў (фотаздымкаў, графікаў), фармат файлаў tiff.

VIII. Ацэнка прадстаўленых матэрыялаў праводзіцца па крытэрыях, прадстаўленым у Дадатку 1.

 1. IX. Тэхналогія правядзення канферэнцыі.

Канферэнцыя праводзіцца штогод, дата правядзення вызначаецца ў адпаведнасці з планам работы школы.

Удзельнікі канферэнцыі перад выступленнем прадастаўляюць членам журы тэкст работы.

Парадак выступленняў вызначаецца праграмай дадзенай канферэнцыі, зацверджанай аргкамітэтам.

Тып, тэма, прозвішча, імя ўдзельніка канферэнцыі прадстаўляюцца вядучым.

Прэзентацыя работы ажыццяўляецца на працягу 7-10 хвілін перад членамі журы. Удзельнік прадстаўляе ідэю работы, гіпотэзу, этапы выканання, вынік і высновы па рабоце, прымяняе розныя спосабы ілюстравання (камп'ютэрнае суправаджэнне, стэндавы даклад і да т.п).

Пры ўзнікненні ў членаў журы і аўдыторыі цікавасці да работы дадатковая інфармацыя выкладаецца ў адказах на пытанні. 

Пасля падвядзення вынікаў журы аб'яўляе вынікі, вызначаючы лаўрэатаў, прызёраў дыпламантаў канферэнцыі; праводзіць уручэнне дыпломаў, Грамат, сертыфікатаў удзельнікаў і іх кіраўнікоў.

Даследчая дзейнасць можа праводзіцца па наступных напрамках:

матэматыка;

беларуская мова і літаратура;

беларуская мова і літаратура;

фізіка;

інфарматыка;

англійская мова;

геаграфія;

біялогія і экалогія;

псіхалогія;

АБЖ і здароўе чалавека;

Працоўнае навучанне;

хімія;

гісторыя;

эканоміка;

выяўленчае мастацтва;

міжпрадметныя веды для вучняў пачатковай школы.

У дзень абароны даклады прадстаўляюцца ў вуснай форме і ў форме кампутарнай прэзентацыі (Power Point).

Адказы на пытанні журы і аўдыторыі ад 5-10 хвілін.

 1. X. ацэнка выступу ўдзельніка і адказаў на пытанні праводзіцца па крытэрах, прадстаўленых у Дадатку 2.

Пры актыўным абмеркаванні дакладаў удзельнікаў, навучэнцы маюць магчымасць атрымаць дадатковыя балы.

 1. XI. Падвядзенне вынікаў канферэнцыі.

Па выніках публічнай абароны журы канферэнцыі складае спіс пераможцаў канферэнцыі па напрамках сярод навучэнцаў 5-11 класаў.

Пераможцы і ўдзельнікі канферэнцыі ўзнагароджваюцца дыпломамі.

Навуковыя кіраўнікі, вучні якіх занялі прызавыя месцы, прэміруюцца адукацыйнымі структурамі за кошт фонду матэрыяльнага заахвочвання.

Дадатак 1

Критерии оценки работ

Критерии

Баллы

Оценивание

Изложение проблемы, представление темы: соответствие оформления работы требованиям

0-10

 

Изложение проблемы, представление темы: уровень проработки темы, относительный уровень сложности, научность и глубина рассматриваемых фактов, методов и приемов решений и доказательств

0-10

 

Изложение проблемы, представление темы: уровень владение материалом, научной терминологией; понимание содержания и значимости выводов и результатов исследования, наглядность, последовательность и четкость изложения; риторические способности

0-10

 

Изложение проблемы, представление темы: общие впечатления

0-10

 

Оценка собственных достижений автора: применение при создании проекта информации, добытой в результате исследовательской деятельности

0-10

 

Оценка собственных достижений автора: использование в технической стороне проекта информации, выходящей за рамки школьной программы

0-10

 

Оценка собственных достижений автора: в работе присутствует творчество, оригинальные мысли и идеи

0-10

 

Научное и практическое значение результатов работы: можно использовать в учебном процессе

0-10

 

Научное и практическое значение результатов работы: можно использовать в научной работе школьников

0-10

 

Научное и практическое значение результатов работы: можно использовать в другой области

0-10

 

Новизна работы: разработан и выполнен оригинальный эксперимент

0-10

 

Новизна работы:  имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы

0-5

 

Новизна работы: имеются элементы новизны

0-3

 

Эрудированность автора в рассматриваемой области: использование известных результатов и научных фактов в работе

0-10

 

Эрудированность автора в рассматриваемой области: знакомство с современным состоянием проблемы

0-10

 

Эрудированность автора в рассматриваемой области: полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования ученых, занимающихся данной проблемой

0-10

 

Техническое решение: использование сканера или цифровой аппаратуры для получения информации. Обработка в соответствующих редакторах

0-4

 

Техническое решение: создание и использование автором своих таблиц, рисунков, анимационных эффектов, видео и аудио роликов. Использование гипертекста

0-4

 

Эстетическая сторона проекта:  проект аккуратен, удачно подобрано оформление, цветовая гамма не утомляет зрение

0-5

 

Общий балл

0-161

 

 

Приложение 2

Критерии оценки публичного выступления

  

Критерии

Баллы

Оценивание

Логичность и ясность вступительного слова

0-5

 

Четкость и научность изложения представляемого материала

0-5

 

Обоснование актуальности темы исследования

0-5

 

Грамотное формулирование результатов исследований и выводов

0-10

 

Наличие оригинальности в исследовательских подходах

0-5

 

Использование наглядности (презентации)

0-5

 

Умение отвечать на вопросы, аргументировано отстаивать свою точку зрения

0-10

 

Наличие контакта с аудиторией

0-5

 

Соблюдение регламента

0-3

 

Поощрительные баллы

0-3

 

Общий балл

0-56

 

 

Акулёнак Ірына Іванаўна

 

Настаўнік                                                                                                                         

рускай мовы і літаратуры

вышэйшай катэгорыі

 

Пасля заканчэння Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У.І.Леніна працавала настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў Чырвоназоркаўскай СШ.

У ДУА “Янавіцкая сярэдняя школа Клецкага раёна” пераведзена настаўнікам беларускай мовы і літаратуры у 2012 годзе.

Педагагічнае крэда: «Людзі перастаюць думаць, калі перастаюць чытаць» (Д. Дзідро), а настаўнік перастае быць настаўнікам, калі не спасцігае нічога новага.

Прозвішча, імя,

імя па бацьку

Займаемая пасада

Год

нарадж

Адукацыя назва навучальнай установы, год заканчэння, нумар дакумента

Стаж педагагіч.

працы

Вызначаная вучэбная нагрузка

Атэ

ста

цыя

 

Узнагаро

ды

Курсы

 

Выкарыстанне педагагічных тэхналогій

Прад

мет

класы

Агуль-

ная

наг.

Акулёнак Ірына Іванаўна

Настаўнік

21.10.

1967

 БДУ 1989

№ 022502

30-11-

12

Руск.мова

6-11

26

13.11.

2014

Выш.

Грамата аблвыканкама, 2013

Грамата УАСіТ, 2015

Грамата аблвыканкама, 2022

2022

МАІРА

 

Інфармацыйная

 

згарнуць